Till innehåll på sidan

Interconnection of Two Different Payment System

Kandidate Examensarbete presentation

Tid: Ti 2019-06-25 kl 16.00

Plats: Seminar room Grimeton at COM, Electrum, elevator B, 4th floor, Isafjordsgatan 22, Kista

Medverkande: Kevin Ammouri and Daniel Kangyoun Cho

Mobila pengar, ett sätt att överföra betalningar via mobila enheter, har blivit alltmer populära. Efterfrågan på praktiska finansiella produkter eller tjänster är en avögrande faktor för varför innovativa utvecklare vill integrera mobila pengar i befintliga finansiella produkter / tjänster. Målet är att tillhandahålla praktiska finansiella tjänster som gör det möjligt för kunder att snabbt skicka och ta emot pengar mellan två moibla betalningsplattformar.

Det svenska blockchainföretaget Centiglobe söker ett system där betalningar kan göras bekvämt mellan två mobila betalningsplattofrmar, särskilt Alipay och M-PESA. Denna avhandling försökte utveckla ett sådant system genom att använda applikationspogrammerinsgränssnitt (API) (tillhandahållet av Alipay och M-PESA) i kombination med Centiglobe’s blockchain för att underlätta betalningar mellan en Alipay-användare och en M-PESA-användare.

Lösningen av detta problem började med en första litteraturstudie av tidigare arbeten relaterat till detta ämne samt en omfattande läsning av API-dokmentationen från Alipay och Daraja Safaricom (utvecklarna av M-PESA). Därefter skapades ett flödesschema och detta användes som en guide under hela utvecklingen av systemet. Testning av systemet medförde integrationstestning. Systemets prestanda bestämdes genom att mäta exekveringstiden för att göra ett tvärsystemsbetalning.

Ett envägsöverföringssystem utvecklades, eftersom Alipay-användare kan göra en betalning till M-PESA-användare men inte tvärtom. Resultaten av integrationstestningen visar att systemet är en genomförbar lösning. Utbetalningstiden för en betalning visar att den är relativt snabb (~9,4 sekunder); därav en lagom prestanda.

Slutsatsen är att detta system är en lönsam lösning för att integrera Alipay och M-PESA som mobila betalningstjänster. Dessutom underlättar systemet delvis personliga betalningar mellan dem – med förbehåll för begräsningarna i Alipay API. Dessutom erbjuder detta system en grund för andra mobila betalningslösningar mellan plattformarna.

Nyckelord: Alipay, M-PESA, API, Integration, Blockchain