Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mining of User Profiles in Online Social Networks for Improved Personalized Recommendations

Tid: To 2020-12-03 kl 16.00

Plats: Sal C, Kistagången 16, Kista, Stockholm (English)

Respondent: Shatha Jaradat , Programvaruteknik och datorsystem, SCS

Opponent: Professor James Caverlee, Texas A&M University​

Handledare: Professor Mihhail Matskin, Programvaruteknik och datorsystem, SCS

Exportera till kalender

Abstract

Vi har fokuserat på influenserbaserad marknadsföring i sociala nätverk online som en källa till implicit lärande om sociala medianvändares preferenser. De användare som använder sociala nätverk dagligen är också online-shoppare som står inför enorm informationsöverbelastning och ett brett utbud av onlineprodukter och varumärken att välja mellan. Rollen hos digitala influenser när det gäller att marknadsföra produkter och sprida information till en stor skala av anhängare som engagerar sig i influencers inlägg och interagerar med dem är vår nyckel till bättre förståelse för dessa anhängares smak och framtida köpintentioner. Analysen och utvinningen av finkorniga detaljer (som vi kallar textit user profiling) från medieinnehåll för digitala influenser tjänar därför till att samla in mer information om deras implicita preferenser. Med denna kunskap tillämpad för att berika användarprofiler för sociala medier förbättras chanserna att erbjuda dem bättre anpassade tjänster. I denna avhandling ger vi rekommendationer över gränserna genom utveckling av nya metoder och algoritmer för att förbättra personalisering genom effektiv utvinning av användarprofiler i sociala nätverk online. Vi utvecklade en semantisk ram för informationsextraktion från textinnehåll i sociala medier som kan fånga finkorniga attribut med avseende på den definierade onlinebutikens taxonomi. Resultat från ovannämnda ramverk har använts som input till de tillvägagångssätt som vi föreslog för att införliva extraherade texttips för att stödja den visuella finkorniga klassificeringen av sociala mediebilder på ett dynamiskt sätt. Våra metoder har förbättrat klassificeringsnoggrannheten jämfört med toppmoderna metoder. Dessutom föreslog vi lösningar för att integrera de extraherade produkternas metadata i inbäddningsbaserade personliga rekommendationsarkitekturer där våra strategier förbättrade rekommendationernas kvalitet. För att påskynda processen att förbereda storskaliga bildmängder för sociala medier för djupinlärningsbildanalys utvecklade vi en komplett ram för detaljerad kommentar, objektlokalisering och semantisk segmentering. Eftersom vårt fokus också riktas mot analysen av interaktioner mellan användare av sociala medier, föreslog vi en neurologisk förstärkningsinlärningsmetod som baseras på att uppskatta de etablerade tillitsnivåerna mellan användare av sociala medier för att kontrollera mängden rekommenderade uppdateringar de får från varandra. Dessutom föreslog vi förbättrad ämnesmodelleringsalgoritm för att stödja tolkbara men dynamiska sammanfattningar av stora sociala medieinnehåll.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-285522