Avdelningsteam för beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Alla skolans avdelningar har ett eget avdelningsteam som sköter ekonomi och HR-frågor.

Övriga frågor eller om du är osäker på var du ska vända dig så kontakta servicecenter.

service@eecs.kth.se

Ansvarig enhetschef inom verksamhetsstödet för avdelningen är Sara Johansson.

Ledningsgruppen för verksamhetsstödet

Ekonomi

Kontaka ekonomi@eecs.kth.se för att få hjälp. Ny person publiceras inom kort.

EU-ekonomi

HR