Till innehåll på sidan

E-postlistor till grupper och funktioner på skolan

Informationsspridning genom e-postlistor till en specifik grupp mottagare är något som ska användas med försiktighet, då det finns många andra bra kanaler för detta ändamål.

Sprida information

Om du har information som du vill ska nå en specifik grupp på skolan eller KTH, kontakta kommunikationsenheten. ​​ De kan avgöra vilken kanal som är bäst lämpad att sprida informationen i. Våra mest använda kanaler för informationsspridning är EECS interna sidor  och nyhetsbrevet pEECS  som skickas ut varje vecka. Skolan har också en egen Facebooksida @ktheecs

Slack

Skolan använder Slack som en intern kommunikationskanal. Där används olika typer av kanaler för olika sorters information, till exempel #eecs-general och #eecs-info-from-head-of-school. Du kan också skapa egna kanaler för dig och dina kollegor.

Slack på EECS

Epostlistor - befintliga och nya

Se länk i vänstermenyn för vilka epostlistor som finns till avdelningar och centra. Om du vill skapa en ny epostlista, rådgör gärna med Servicecenter , som kan ge dig lösningsalternativ.