KTH-råd och arbetsgrupper

EECS representation i KTH-gemensamma arbetsgrupper.

Ledning och organisation

EECS representation i KTH:s organ och grupper för de flesta av KTH:s ledande funktioner.

Plattformsstyrgruppen för utbildningens IT-stöd

Akademisk referensgrupp för hållbar utveckling

Till information av akademisk referensgrupp för hållbar utveckling​​​​​​​

Fakultetsrådet

Till information om Fakultetsrådet

Utbildningsnämnden

Aktuella projekt

Experimentella lärmiljöer eller maker spaces –steg 3 

Januari 2019 - delrapport maj 2019, slutrapport höst 2019.

I styrgruppen:

I arbetsgruppen: 

Språkkommittén

ordförande

Övrig representation av Viggo Kann är på KTH-nivå:

  • Koordinator för PA-nätverket och studierektorsnätverket
  • Ansvarig för Storträffar och initiering av PriU-grupper
  • Ansvarig för PU-nätverket (nätverket för skolornas pedagogiska utvecklare)
  • Ingår i Högskolepedagogiska rådet

Övrig representation av Viggo Kann nationellt:

  • Medlem i referensgruppen för UHR:s svensk-engelska ordbok
  • Svenska datatermgruppen
  • Svenska språkteknologitermgruppen