KTH råd och arbetsgrupper

EECS representation i KTH-gemensamma arbetsgrupper

Aktuella projekt

Experimentella lärmiljöer eller maker spaces –steg 2 

Januari 2019 - delrapport maj 2019, slutrapport höst 2019.

I styrgruppen:

I arbetsgruppen: 

Styrgruppen för omorganisationen av stödet

Plattformsstyrgruppen för utbildningens IT-stöd

Ordförande:

Fakultetsråd

Utbildningsutskottet vid KTH

Språkkommittén

ordförande

Övrig representation av Viggo Kann är på KTH-nivå:

  • Koordinator för PA-nätverket och studierektorsnätverket
  • Ansvarig för Storträffar och initiering av PriU-grupper
  • Ansvarig för PU-nätverket (nätverket för skolornas pedagogiska utvecklare)
  • Ingår i Högskolepedagogiska rådet

Övrig representation av Viggo Kann nationellt:

  • Medlem i referensgruppen för UHR:s svensk-engelska ordbok
  • Svenska datatermgruppen
  • Svenska språkteknologitermgruppen