Till innehåll på sidan

Skolkollegium

För att möta de övergripande målen för kollegialt inflytande har fakultetsrådet beslutat att KTH:s samtliga skolor ska inrätta skolkollegier. EECS institutioner har valt fyra representanter var för mandatperioden 1 januari 2022 till 31 december 2023.

Skolkollegierna syftar till att öka det kollegiala utbytet tvärs över ämnesgränserna rörande både pedagogisk och vetenskaplig utveckling, samt kring grundläggande akademiska värderingar.

Medlemmar

Skolkollegiets uppgift och mandat

Beskrivning av mandat för gruppen finns beskrivet i skolans delegations och arbetsordning.

Möten och minnesanteckningar

Skolkollegiets arbete går att följa genom denna grupp  där all skolans fakultet är tillagd.

Kontakt

Ordförande:

Vice ordförande: