Till innehåll på sidan

Strategiskt råd

Skolans strategiska råd är ett rådgivande organ till skolchefen och utgörs av representanter från fakultet, lärarkår och verksamhetsstöd samt externa parter.

Om skolchefens strategiska råd

Rådet är rådgivande organ till skolchefen i viktigare ärenden som rör skolans organisation, utvecklingsplan, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, övergripande frågor rörande utbildning samt andra ärenden av stor vikt för skolan.

Representanter från KTH

Externa representanter

  • Mikael Dahlgren, ABB
  • Magnus Frodigh, Ericsson