Till innehåll på sidan

Supportteam för robotik, perception och lärande (RPL)

Alla skolans avdelningar har ett eget avdelningsteam som sköter ekonomi och HR-frågor.

Övriga frågor eller om du är osäker på var du ska vända dig så kontakta servicecenter.

service@eecs.kth.se

Ansvarig enhetschef inom verksamhetsstödet för avdelningen är Sara Johansson.

Ledningsgruppen för verksamhetsstödet .

Ekonomi

EU-support ansvarar för avdelningens EU-projekt. Kontakta eu-support@eecs.kth.se

HR