Till innehåll på sidan

Grundutbildningsråd

Grundutbildningsrådet på EECS leds av skolans grundutbildningsansvarig och består därutöver av vice grundutbildningsansvariga, programansvariga med ansvar för skolans två huvudområden, representanter för KTH:s utbildningsnämnd, lärarrepresentant samt enhetschefen för utbildningskansliet. I rådet sitter också studentrepresentanter.

Ordförande, vice skolchef samt grundutbildningsansvarig

Vice grundutbildningsansvariga

Programansvarig för huvudområdet elektroteknik

Programansvarig för huvudområdet datalogi och datateknik

Representant för utbildningsnämnden

Lärarrepresentant

Enhetschef för utbildningskansliet

Mandat

Beskrivning av mandat för grundutbildningsrådet finns beskrivet i skolans delegations och arbetsordning.

Skolans delegation- och arbetsordning

Kontakt