Till innehåll på sidan

Brandskyddsorganisation

EECS-skolans brandskyddsorganisation består av en brandskyddskoordinator, brandskyddsansvariga samt föreståndare brandfarlig & explosiv vara.

Brandskyddskoordinator och brandskyddsansvariga 

Område Kontakt

Brandskyddskoordinator

Brandskyddsansvarig Electrum
Brandskyddsansvarig Electrumlaboratoriet
Brandskyddsansvariga Teknikringen 14
Brandskyddsansvariga Teknikringen 29-33
Brandskyddsansvarig Malvinas väg 10
Brandskyddsansvarig Lindstedtsvägen 3-7 och 24

Föreståndare brandfarlig & explosiv vara

Ansvarsområde Kontakt
Electrum 
Teknikringen 31-33
Malvinas väg 10