Till innehåll på sidan

Systematiskt brandskyddarbete

EECS-skolan har en utsedd brandskyddskoordinator som har ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet.

EECS-skolans brandskyddskoordinator samordnar och följer upp skolans systematiska brandskyddsarbete samt är informationslänk mellan utrymningsledare, KTH:s säkerhetsberedskap och räddningstjänsten vid brandtillbud.