Till innehåll på sidan

Släckutrustning på EECS

Instruktioner om hur du använder olika sorters brandsläckare.

Innan utrymning eller i samband med utrymning vid brand kan man om branden upptäckts tidigt i sitt förlopp och den är begränsad/liten göra ett släckförsök med någon av lokalernas handbrandsläckare.

Ha dock respekt för den heta giftiga brandröken så släckförsöket avbryts i tid om det är en svårsläckt brand. Minns att brandröken i värsta fall kan söva dig så du hamnar avsvimmad på golvet om du andas in den. Börjar brandröken fylla takregionen ovanför dig ska du huka dig under brandröken och genast utrymma till säkerheten i det fria.

På skolan finns tre olika typer av handbrandsläckare:

Skumsläckare

Skumsläckare används främst mot bränder i fibrösa material som papper, trä och tyg men kan även användas mot bränder i elanslutna maskiner/apparater upp till 1000 volt om man är noga med att stå minst 2 meter från elden. Kastlängden för en ny/obrukad skumsläckare är 6-7 meter. Börja släckförsöket några meter ifrån elden och avancera sakta fram mot elden samtidigt som du med svepande rörelser riktar släckmedlet mot flammornas bas.

Kolsyresläckare

Kolsyresläckare används främst mot bränder i elinstallationer och el-apparater samt på laborativa institutioner där brand- eller explosionsfarliga ämnen är en del i forsknings- och utbildningsverksamheten. Släckmedlet är en gas som har en kastlängd på cirka 2 meter för en ny/obrukad släckare. Gasen är cirka minus 78 grader Celsius när den lämnar släcktratten. Släckartypen ger en absolut ren släckning.

Pulversläckare

Pulversläckare är den mest allsidiga och effektiva brandsläckartypen. Släckaren kan användas mot alla förekommande typer av bränder. Pulversläckare finns enbart på laborativa institutioner som resurs när första släckförsöket med kolsyresläckaren eventuellt misslyckats. Pulversläckarens släckmedel som är ett finfördelat "pulver" tränger in och smutsar ner kraftigt. Professionell sanering krävs efter bruk av släckartypen.

I dramatiska förlopp vid bränder på labb kan pulversläckaren användas som första släckartyp för att rädda liv och egendom.

Så här används en brandsläckare:

  1. Lyft ner släckaren från sitt fäste på väggen.
  2. Ställ ner släckaren på golvet.
  3. Gå ner på huk och fatta släckaren med ena handen runt släckarhalsen under bärhandtaget.
  4. Vrid eller dra ur säkringssprinten som sitter mellan släckarens två handtagsdelar.
  5. Bär fram släckaren mot elden till en plats där du inte skadas av hetta eller rök. Lyft/bär enbart i det undre bärhandtaget.
  6. Fatta brandsläckarens slang (skum- och pulversläckare) längst fram nära spridarmunstycket.
  7. Fatta brandsläckarens spridartratt runt handgreppet strax bakom tratten (kolsyresläckare).
  8. Rikta slang/spridartratt mot eldens bas och inled släckningen genom att det övre släckarhandtaget trycks nedåt bestämt och kontinuerligt tills förhoppningsvis branden bekämpats.
  9. Fös branden bort ifrån dig själv genom att svepa från sida till sida mot eldens bas (att spruta släckmedlet mot flammorna släcker inte branden. Det är vid flammornas bas som släckmedlet ska riktas).