Till innehåll på sidan

Personalplanering

Här finns information om ditt ansvar inom bemanning, budget och rekrytering. OBS! Dessa sidor är under uppbyggnad och kommer att utökas med mer information allt eftersom.

Vid budgetarbete och innan rekrytering ska du som chef personalplanera. Innan påbörjad rekrytering ansvarar du som chef för en avstämning mot verksamhetsplan och budget. Du ansvarar för att både lång- och kortsiktiga behov av personal ska omses.

Årsplanering budgetarbete

Bild av årshjul för budgetarbete på skolan
Bild av årshjul för budgetarbete på skolan

Uppföljning av verksamhetsuppdrag

Under året ska du göra en uppföljning av verksamhetsuppdragen som du rapporterar till prefekt/skolchef. Du ska också redovisa status gällande tillsättning av tjänster och andra uppdrag.

Avdelningens ekonomiska utfall mot budget

Varje månad får avdelningschef en avdelningsrapport som visar det ekonomiska utfallet jämfört med budget. Rapporten ska gås igenom med avdelningsekonom minst en gång per kvartal. Samtidigt ska avdelningens projektbudgetar och medarbetarnas årsbemanning gås igenom och uppdateras.

Rekrytering

När du avser att påbörja en rekrytering ska du i god tid kontakta HR vid skolan. Mer information om rekryteringsprocesser och vem på HR som är din kontaktperson hittar du på sidorna för rekrytering vid EECS, som finns länkad i länksamlingen längst ned på sidan. 

Avslut

Närmsta chef har det övergripande ansvaret för att den anställde får ett bra avslut på sin anställning. Det ligger också på närmsta chef att överlämning av arbetsuppgfiter, återlämning av utrustning, avslut av konton samt att avslutssamtal genomförs. Den anställde har rätt att begära betyg för anställningen om den varat längre än 6 månader. Mall för avslutssamtal och anställningsbetyg hittar du i länksamlingen längst ned på sidan. 

När du som chef får vetskap om att en anställd slutar meddelar du HR senast två månader innan avslut. 

Länkar