Till innehåll på sidan

Flyttar och renoveringar på EECS

Publicerad 2020-11-11

Under 2020 har det genomförts flyttar och renoveringar på EECS, vi pratade med Sara Johansson, chef för infrastruktur och service för att ta reda på vem som har flyttat vart, vad som har renoverats och vilka fler omlokaliseringar som återstår.

Hej Sara Johansson, infrastrukturansvarig på EECS

Det har varit en del flyttar på de olika campus, berätta mer:

– Mycket har hänt under våren och mer kommer att hända fram till årsskiftet. I Electrum blir det en lokalanpassning efter att avdelningen MNF (SCI-skolan) flyttat till Albano, där avdelningen SCS flyttar till plan fyra (även skämtsamt kallad för ”The West Wing”). Avdelningen EES flyttar till plan tre, och kommer att sitta där tillsammans med verksamhetsstödet. IT och infrastruktur & service kommer att sitta i anslutning till Servicecenter samt att studentmottagningen flyttar till lokalen bredvid kiosken Amigo, där pingisrummet tidigare fanns, vid hiss A.

Och på EECS centralt?

–På Teknikringen 29-33 är det bara infrateamet och lokalt IT-stöd som sitter kvar. Skolledningen och stora delar av kommunikation sitter nu på Lindstedtsvägen 7. På Malvinas väg 10 har ekonomi fått förstärkning med mer personal där alla sitter samlat på plan 3. Avdelningen NSE har flyttat från Malvinas väg 6 till Teknikringen 29–33, och EPE har där flyttat en våning upp och delvis samlokaliserats med avdelningen EME.

Ovanstående flyttar har redan skett eller kommer ske fram till årsskiftet, vilken flytt kommer ta längre tid?

– Avdelningen RPL flyttar till Lindstedtsvägen 24 i samband med en omfattande renovering och ombyggnation; där flyttar hela avdelningen och detta ska vara klart i början av 2022.

Det har även skett en del renoveringar?

– På Malvinas väg och på Lindstedtsvägen 24 har båda entréerna renoverats och fått sig ett ansiktslyft och tillsammans med Akademiska Hus har köket på Malvinas väg 10, plan 4 renoverats helt.

En fågel har viskat i mitt öra att ni även fått en miljöbonus?

– Ja! På sextiotusen, men det får ni läsa mer om i nästa nyhetsbrev.