Till innehåll på sidan

Årets EECS-pris

”Årets EECS-person” är nu ”Årets EECS-pris”

”Årets EECS-pris”

Priset kan från och med 2020 antingen gå till person(er) ELLER event, kurs, konstellation eller liknande initiativ som: 

  • gjort stora insatser utöver det förväntade för EECS-skolan inom forskning, utbildning, samverkan eller administration, och/eller
  • starkt bidragit till skolans verksamhets synlighet hos allmänheten och/eller forskarsamhället, och/eller 
  • tydligt står upp för EECS-skolans gemensamma värderingar och därmed ses som ett föredöme. 

Kandidater nomineras av skolans institutioner, avdelningar eller verksamhetsstöd och vilken kategori, och eventuellt tema, som skall gälla ett visst år annonseras i samband med att nomineringsperioden inleds. Pristagare utses av skolchefsgruppen bland de nominerade kandidaterna. För att erhålla priset krävs att den nominerade personen eller representant om det är en kurs, event, konstellation eller liknande kan närvara vid prisutdelningen som normalt sker vid skolans sommarfest.

Pristagaren/pristagarna får disponera en prissumma på SEK 25,000:- att användas till studieresor eller om det är en kurs, event, konstellation eller liknande till utvecklingsmedel inom det område priset erhållits inom. Är pristagaren anställd, överförs medlen till pristagarens verksamhet. I det fall som pristagaren är en person och student/stipendiat utgörs priset av ett resestipendium.