Till innehåll på sidan

Årets EECS-pris 2020

Skolan för elektroteknik och datatvetenskaps hedersutnämnande, Årets EECS-pris 2020, går till Kursen DD1393 Mjukvarukonstruktion.

Motivering:

Kursen DD1393 Mjukvarukonstruktion, som leds av Dena Hussain, universitetsadjunkt och Björn Thuresson, prejektledare för VIC-studion, erhåller priset för sin förmåga att skapa samverkan mellan svenska organisationer och studenter, genom att få studenterna att lösa verkliga problem i projekt som tillhandahålls av organisationerna. Projekten har, tillsammans med gästföreläsningar och mentorskap, förbättrat skolans kontaktnät avsevärt. Att många framgångsrika projekt rapporterats i svenska nyheter har också på ett betydande sätt uppmärksammat skolans utbildningsverksamhet.

Dena och Björn, vad är bäst med att ge denna kurs?

Det är många saker som är fantastiska med den här kursen, den unika inlärningsmiljön för våra studenter. De får kunskap som binder ihop industriella och akademiska metoder och som skapar en kreativ miljö för alla.

Hur känns det att få EECS-priset 2020?

Det får mig att känna mig stolt över våra studenters prestationer, eftersom detta främst är ett erkännande av deras hårda arbete och kreativa tänkande.

Hur kommer ni att använda pengarna för att förbättra kursen?

Jag tror att priset kan användas för studieresor eller smarta verktyg och teknik som stöder deras inlärningsprocess. Våra framtida studenter kommer att kunna använda detta i sina projekt.