Till innehåll på sidan

Årets EECS-pris

”Årets EECS-person” är nu ”Årets EECS-pris”. Skicka in årets nominering senast 1 maj 2021.

Årets EECS-pris

Priset kan från och med 2020 antingen gå till person(er) ELLER event, kurs, konstellation eller liknande initiativ som: 

  • gjort stora insatser utöver det förväntade för EECS inom forskning, utbildning, samverkan eller administration, och/eller
  • starkt bidragit till skolans verksamhets synlighet hos allmänheten och/eller forskarsamhället, och/eller 
  • tydligt står upp för EECS gemensamma värderingar och därmed ses som ett föredöme. 

Vem kan nominera?

Kandidater nomineras av skolans institutioner, avdelningar eller verksamhetsstöd och vilken kategori, och eventuellt tema, som ska gälla ett visst år annonseras i samband med att nomineringsperioden inleds. För Årets EECS-pris 2021 gäller inget specifikt tema. Deadline för att nominera är 1 maj.

Pristagare utses av skolchefsgruppen bland de nominerade kandidaterna. För att erhålla priset krävs att den nominerade personen eller representant om det är en kurs, event, konstellation eller liknande kan närvara vid prisutdelningen som normalt sker vid skolans sommarfest.

Vad är priset?

Pristagaren/pristagarna får disponera en prissumma på SEK 25 000 att användas till studieresor eller om det är en kurs, event, konstellation eller liknande till utvecklingsmedel inom det område priset erhållits inom. Är pristagaren anställd, överförs medlen till pristagarens verksamhet. I det fall som pristagaren är en person och student/stipendiat utgörs priset av ett resestipendium.