EECS institutionsorganisation

Institutionsorganisationen ansvarar för all verksamhet inom utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt uppdragsutbildning medan avdelningsorganisationen ansvarar för verksamheterna forskning och forskarutbildning.

Institutionerna ansvarar för planering, budget och kvalitetsuppföljning för utbildning på grund- och avancerad nivå inom sitt ämnesområde och leds av en prefekt. GRU-medel fördelas på institutionsnivån. Institutionerna bemannar sina kurser med lärarpersonal från avdelningarna. Personalansvaret ligger på avdelningarna, och FoFu-medel och medel för forskarutbildning fördelas på avdelningsnivån.

Institutioner

På EECS finns fyra institutioner som är kopplade till de avdelningar som finns på skolan. Frågor kring koder och nyckelpersoner? Vänligen kontakta ditt avdelningsteam .

Datavetenskap (CS)

Institutionskod: JH

Prefekt: Univ. adjunkt. Thomas Sjöland, Proprefekt: Univ. lektor Anders Västberg

Avdelningar

Kommunikationssystem, COS

Chef: Dejan Kostic

Avdelningskod JHF

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik, CST

Chef: Tino Weinkauf

Avdelningskod JHS

Nätverk och systemteknik, NSE

Chef: Rolf Stadler

Avdelningskod JHP

Programvaruteknik och datorsystem, SCS

Chef: Thomas Sjöland

Avdelningskod JHK

Teoretisk datalogi, TCS

Chef: Karl Meinke

Avdelningskod JHT

Elektroteknik (EE)

Institutionskod: JJ

Prefekt: Prof. Hans Edin, Proprefekt: Prof. Carl-Mikael Zetterling

Avdelningar

Elektroteknik och inbyggda system, EES

Chef: Carl-Mikael Zetterling

Avdelningskod JJG

Elektroteknisk teori och konstruktion, EME

Chef: Martin Norgren

Avdelningskod JJI

Elkraftteknik, EPE

Chef: Lars Nordström

Avdelningskod JJN

Fusionplasmafysik, FPP

Chef: Per Brunsell

Avdelningskod JJD

Rymd- och plasmafysik, SPP

Chef: Andris Vaivads

Avdelningskod JJE

Intelligenta system (IS)

Institutionskod: JR

Prefekt: Prof. Mikael Skoglund, Proprefekt: Prof. Joakim Gustafsson

Avdelningar

Reglerteknik, DCS

Chef: Bo Wahlberg

Avdelningskod JRL 

Teknisk informationsvetenskap, ISE

Chef: Mikael Skoglund

Avdelningskod JRO

Mikro- och nanosystem, MST

Chef: Göran Stemme

Avdelningskod JRQ

Robotik, perception och lärande, RPL

Chef: Patric Jensfelt

Avdelningskod JRR

Tal, musik och hörsel, TMH

Chef: Joakim Gustafsson

Avdelningskod JRT

Människocentrerad teknik (HCT)

Institutionskod JM
Prefekt: Prof. Henrik Artman, Proprefekt: Adjunkt Jarmo Laaksolahti

Avdelning

Medieteknik och interaktionsdesign, MID

Chef: Henrik Artman

Avdelningskod JMA

Beslut och dokument

EECS utvecklingsplan

Beslut om principerna för EECS-skolans organisation 2019 samt fortsatt uppdrag för institutionsplaneringsgrupperna