Till innehåll på sidan

Skolans delegations- och arbetsordning

Skolchefen för Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) har fått delegation från rektor, vice rektor för forskning och fakultetsnämnden för att leda skolans verksamhet. Utifrån dessa delegationer kan skolchefen delegera vidare ansvar i organisationen.

Skolans arbete styrs av delegation- och arbetsordningen. I den beskrivs alla skolans grupper, råd och övriga organ.

De beslut som skolchefen tar som är särskilt viktiga och minnesanteckningar publiceras på sidan för skolans styrdokument .

EECS delegationsordning

Besluts- och delegationsordning