Skolans delegations- och arbetsordning

Skolchefen för Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) har erhållit delegation från rektor, vice rektor för forskning och fakultetsnämnden för att leda skolans verksamhet. Utifrån dessa delegationer kan skolchefen delegera vidare ansvar i organisationen.

Skolans delegationsordning

Skolans delegationsordning finner du under strategiska dokument här på EECS interna sidor.