Till innehåll på sidan

Organisation av verksamhetsstödet

Nedan finns organisationen av verksamhetsstödet, med ingångarna via servicecenter och avdelningsteamen beskrivna och hur verksamhetsstödet relaterar till omgivningen och rektors vision om ”ett KTH”.

Infrastruktur och service

Servicecenter är skolans gemensamma ingång för alla servicefrågor och sköts av enheten för infrastruktur och service. service@eecs.kth.se .

Vi jobbar proaktivt och på uppdrag av verksamheten inom följande områden:
Reception: Passerkort, nycklar, cateringbeställningar, hänvisning m.m.
Infrastruktur: Vaktmästeri, växter, kök, frukt, skrivarplatser, kontosmöbler, kontorsflyttar, post m.m.
Resor och evenemang: Disputationsfirande, resor till gäster, konferenser och workshops m.m.
Inköp och upphandling: Stöd med stora och små inköp liksom vid upphandlingar.
Dokumenthantering: Registratur och arkiv.
Projektstöd: Koordinering, projektledning m.m.
Du kan alltid vända dig till oss för att få svar på dina frågor eller få hänvisning till rätt funktion. Vi jobbar mycket ute i skolans samtliga lokaler och du träffar oss där eller i något av våra servicecenter.

Ekonomienhet

Skolans ekonomer ger stöd inom nedanstående områden:
Skolledning: Planering och utveckling, samt budget och uppföljning
Avdelningar och institutioner:​ Budget, bemanning och uppföljning
Projekthantering: Kalkyl vid ansökan, budget, bemanning, rapportering och uppföljning.
Reskontra: Kontroll och kontering av leverantörsfakturor, producera kundfakturor och följa upp betalningar.

Kom i kontakt med oss via ditt avdelningsteam.

HR-enheten

HR-enhetens främsta uppgift är att på ett kvalificerat och proaktivt sätt stödja skolans chefer och anställda inom personalområdet för att nå en attraktiv arbetsplats med en trivsam arbetsmiljö. HR-enheten arbetar med att: Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla. HR-enhetens arbete styrs av gällande lagar och regler samt KTHs riktlinjer och anvisningar, personalpolicyn.

Kom i kontakt med oss via funktionsadress till HR  eller hitta din avdelnings HR kontaktperson  här.

Utbildningskansli

Utbildningskansliet arbetar med frågor som rör skolans lokala processer och rutiner inom utbildningsadministration, både på grundnivå och inom forskarutbildningen, utifrån elevanta styrdokument i KTH:s regelverk. Kansliet leds av en enhetschef och en vice enhetschef. 

Kom i kontakt med oss via funktionsadress till utbildningskansli

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten främsta uppgift är att bidra till att uppnå verksamhetens mål genom kommunikativa insatser som stärker KTH:s och skolans utbildning, forskning och samverkan.Vi arbetar strategiskt, taktiskt och operativt för ”Ett KTH” med att:

• Synliggöra utbildningsprogrammen för presumtiva studenter
• Underlätta och skapa synlighet för våra forskare och deras forskningsområden
• Erbjuda gemensamma ytor för möten mellan näringsliv, forskare och studenter
• Stötta ledning och medarbetare för en effektiv intern kommunikation
• Strategiskt och operativt hantera skolans digitala kanaler, det vill säga externa webbplatser, interna sidor och sociala medier

Samtliga projekt för EECS kommunikationsenhet går i linje med KTH:s övergripande strategier och dokument: KTH:s kommunikationsstrategi, KTH:s vision 2027, EECS-skolans utvecklingsplan och andra för skolan viktiga strategiska dokument

EECS interna sidor  finns mer information om kommunikationsarbetet på EECS. Kom i kontakt med oss via funktionsadress till enheten