Till innehåll på sidan

Avdelningsteam för Electrumlaboratoriet (ELAB)

Alla skolans avdelningar har ett eget avdelningsteam som sköter ekonomi och HR-frågor.

Övriga frågor eller om du är osäker på var du ska vända dig så kontakta servicecenter.

service@eecs.kth.se

Ansvarig chef inom verksamhetsstödet för avdelningen är Christina Zander.

Ledningsgruppen för verksamhetsstödet

Ekonomi

 EU-support ansvarar för avdelningens EU-projekt. Kontakta eu-support@eecs.kth.se

HR