Till innehåll på sidan

Institutionen för datavetenskap (CS)

Skolans institutioner har ett varsitt institutionsteam som bland annat stöttar inom ekonomifrågor och HR-ärenden. Här hittar du kontaktuppgifterna till institutionsteamet på CS och institutionens avdelningar.

Institutionsteam

Controller

HR-koordinator

Ekonomiadministration

CS avdelningars support

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST)

Ekonomi

HR

Kommunikationssystem (COS)

Ekonomi

Vakant position, vid frågor kontakta ekonom@eecs.kth.se

HR

Nätverk och systemteknik (NSE)

Ekonomi

Vakant position, vid frågor kontakta ekonom@eecs.kth.se

HR

Programvaruteknik och datorsystem (SCS)

Ekonomi

Vakant position, vid frågor kontakta ekonom@eecs.kth.se

HR

Teoretisk datalogi (TCS)

Ekonomi

HR