Till innehåll på sidan

Institutionen för intelligenta system (IS)

Skolans institutioner har ett varsitt institutionsteam som bland annat stöttar inom ekonomifrågor och HR-ärenden. Här hittar du kontaktuppgifterna till institutionsteamet på IS och institutionens avdelningar.

Institutionsteam

Controller

HR-koordinator

Ekonomiadministration

IS avdelningars support

Reglerteknik (DCS)  

Ekonomi

HR

Teknisk informationsvetenskap (ISE) 

Ekonomi

HR

Mikro- och nanosystem (MST) 

Ekonomi

Vakant plats, kontakta ekonomi@eecs.kth.se vid frågor.

HR

Robotik, perception och lärande (RPL)  

Ekonomi

HR

Tal, musik och hörsel (TMH) 

Ekonomi

HR