Till innehåll på sidan

Omprövning av betyg

Här hittar du skolans rutin för att hantera en begäran om omprövning av betyg.

Begäran om omprövning 

Studenter som vill ansöka om omprövning av betyg ska fylla en i särskild blankett för detta. Instruktioner och blankett finns på studentexpeditionens hemsida, www.kth.se/eecs/studentsupport.  

När skolans utbildningskansli eller servicecenter tagit emot blanketten, hämtar en utbildningsadministratör studentens skannade tentamen från Windream och skickar blanketten tillsammans med den utskrivna tentan till examinator. 

Efter bedömning fyller examinatorn i beslut om nytt betyg alternativt att ingen ändring ska göras, längst ned på blanketten och signerar denna. Blankett och tentamen lämnas sedan till utbildningsadministratören för slutlig skanning. När skanningen är klar kan studenten se den skannade tentamen via fliken "Tjänster" i personliga menyn på kth.se samt under rubriken "Administrera mina studier" och "Skrivna tentor".

Vid beslut om nytt betyg ser utbildningsadministratören till att det ändrade betyget rapporteras in i Ladok. Observera att vid ändring av betyg så ska det ursprungliga betygsdatumet inte ändras.