Till innehåll på sidan

Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Som chef ansvarar du för att anmäla tillbud, risk och arbetsskador. Allvarliga arbetsskador/tillbud anmäls utan dröjsmål till KTH:s larmnummer 08-790 77 00 och till Arbetsmiljöverket (anmalarbetsskada.se eller telefonnummer 010-730 90 00).

Mer information om hur du anmäler risk och tillbud finner du på KTHs centrala sidor om anmälan av arbetsskada .

KTH:s blankett för anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Kontaktperson vid EECS för tillbud och arbetsskada: