Till innehåll på sidan

Eventservice

För att anordna ett lyckat evenemang behöver evenemangsplaneringen starta i god tid för att du ska känna dig trygg och deltagarna ska få ut det mesta av det. Ta gärna hjälp av EECS-skolans eventteam.

Vad är ett evenemang?

Evenemang kan vara stora och de kan vara små och inom olika genrer. De kan vara på plats eller ske helt eller delvis digitalt. Följande typer av evenemang är vanliga på KTH:

 • Vetenskaplig konferens
 • Kick-off för arbetsgrupp eller projekt
 • Möte
 • Workshop
 • Internat
 • Sommarskola

Vad kan jag få hjälp med - hur tidigt måste jag boka?

Exakt vad du kan få hjälp med beror på storleken och typen av evenemang samt budget och framförhållning. Det kan vara t.ex:

 • Lokalbokning, catering och lunchbokning på KTH Campus (enligt KTH:s ramavtal, betalas av projektet)
 • Bokning av middag för grupp (endast i Stockholm, betalas av projektet)
 • Resa, hotell och transport för gästföreläsare och studenter (enligt KTH:s ramavtal, betalas av projektet)
 • Arvoden för föreläsare och inbjudna gäster (betalas av projektet)
 • Översyn av budget (avdelningsekonom)

Oavsett var du befinner dig med ditt evenemang uppmuntrar vi dig att ta kontakt med oss för att diskutera vilken hjälp du kan få. En grov uppskattning av vilken framförhållning som krävs ser du här:

Digitala evenemang

Det finns goda möjligheter att arrangera små och stora evenemang helt eller delvis digitalt. Om ni vill ha hjälp med att arrangera ett digitalt evenemang kan vi hjälpa till med följande:

 • Anmälningsservice som till exempel anmälningsformulär och anmälningsavgifter
 • Arvoden för föreläsare och inbjudna gäster (betalas av projektet)
 • Rådgivning kring vilken teknisk lösning som passar ert evenemang bäst

Boka gärna ett möte med oss för att diskutera lösningar som passar just ditt evenemang

Läs mer om digitala konferenser och evenemang på KTH

Anmäl ditt evenemang 

Ska eller vill du vara värd för ett evenemang? Kontakta oss så fort som möjligt via service@eecs.kth.se .

Vi kommer sedan att kontakta dig för ett första möte där vi diskuterar evenemanget mer ingående.

Praktiska frågor och länkar

Bokning av lokaler till ditt evenemang

Frågor

Kontakta oss på service@eecs.kth.se

Ansvariga för evenemang på EECS