Kommunikationsstöd och verktyg

Skolans kommunikationsenhet stöttar verksamheten i bland annat nyhetsproduktion, webb och sociala kanaler, studentrekrytering, bildinköp, presentationer och internkommunikation. Vi bistår också med strategiskt kommunikationsplanering och rådgivning.

Vad behöver du hitta eller få hjälp med?

Om du behöver hjälp med något annat kommunikationsärende eller med övergripande och/eller strategiskt kommunikationsstöd, exempelvis inför ett evenemang eller i ett projekt, skicka en förfrågan till kommunikationsenhetens funktionslåda.  

Enheterna inom verksamhetsstödet

Kontakta oss

Kom i kontakt med oss genom att mejla kommunikationsenhetens funktionslåda . Den bevakas alltid av en kommunikatör som tar emot ditt ärende.