Till innehåll på sidan

Rådgivning i Zoom

Vill du få med något i skolans nyhetsbrev? Fråga om din sjukskrivning? Eller behöver du hjälp med ett inköp? Varje torsdag mellan 12.30 och 14.30 erbjuder tre enheter – HR, Infra och service samt Kommunikation – drop-in-konsultation via Zoom.

Ställ exempelvis en fråga om... 

HR

 • Tjänstledighet
 • Avdelningars HR-kontakter
 • Anställningsavtal
 • Dina förmåner som anställd på KTH 

Träffa HR

Infra och Service

 • Event
 • Introduktion för nyanställda
 • Avslut av anställning
 • Skicka ut din avhandling

  Träffa Infra och service

Kommunikation

 • Din profilsida
 • Hur du ska kommunicera din forskning
 • Publicering i Polopoly
 • KTH:s varumärke 

Träffa Kommunikation

Välkommen på torsdagar mellan 12.30 och 14.30