Till innehåll på sidan

Föreläsare och annan extern personal

På denna sidan kan du läsa om regler och rutiner som gäller vid tillfällig anställning och timrapportering av externa gästlärare, föreläsare och annan tillfällig personal.

När en extern föreläsare, gästlärare eller annan tillfällig personal ska anlitas för tillfälliga och enstaka uppdrag behöver du som chef/kursledare säkerställa att korrekt information tillhandahålls för utbetalning av arvode. Servicecenter hjälper till med bokning av resa och administration av arvode för gäster.  Vid de tillfällen som extern personal från utlandet ska få timarvode behövs ett SINK-beslut (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) innan timrapportering/arvodering kan ske. 

Process vid anlitande av extern föreläsare, gästlärare eller annan extern personal

  1. Skicka personuppgifter till HR som kontrollerar mot LAS-lista om personen kan anlitas. Du hittar e-mailadress till din avdelnings HR-kontakt på avdelningsteamens sidor .
  2. Kontakta Servicecenter  för bokning av resa. 
  3. Om gästen ej behöver boka resa använder ni dokumentet "Utbetalning av arvode/timlön" nedan, blanketten ska signeras av kursledare samt avdelningschef och projektnummer för lönekontering ska anges. Utbetalning av arvode/timlön (doc 351 kB) . Timlönebelopp som ska användas är förhandlade av KTH centralt. Länk till KTH interna sidor för information om timlönebelopp.
  4. Arvode/timlön och betalas ut vid närmaste löneutbetalningstillfälle.

Vid anlitande av annan extern personal som beräknas timrapportera kontinuerligt, behövs först en anställningsbekräftelse som ska signeras av skolchef och den anställde. Kontakta HR för mer information och hjälp. 

Personer som anlitas för uppdrag och som inte är bosatta i Sverige

Om du bjuder hit någon från utlandet som utför ett uppdrag i Sverige krävs det en ansökan till Skatteverket för att kunna betala ut arvode eller ersättning av utlägg.

Skicka följande information till Servicecenter , som också hjälper till med att boka resa:

  • Namn, födelsedatum och hemadress i bosättningslandet
  • Skatteregistreringsnummer (om något) i hemlandet
  • Kopia av pass
  • Totalt arvode eller antal timmar som personen förväntas arbeta

Uppdragstagare i utlandet

KTH får inte lokalanställa i utlandet men i vissa fall kan det finnas öppningar för att utföra uppdrag från utlandet. Läs mer här .