Till innehåll på sidan

Studentmedarbetare

Vid anställning av studenter som ska arbeta på timme måste du som anställer först kontrollera om personen redan har arbetat för KTH under en längre period, då LAS tillämpas på alla timanställningar. Kontakta HR när du vill anställa student på timme.

Innan du anställer någon som handledare, övningledare eller kursassistent behöver du skicka studentens personuppgifter till HR. Om studenten kan anställas sammanställer HR en anställningsbekräftelse som skall signeras av skolchef och student innnan ni kan börja timrapportera.

Process vid anställning av tillfälliga studentmedarbetare 

  1. Skicka studentens personuppgifter till HR som kontrollerar mot LAS-lista om personen kan anställas. Du hittar emailadress till din avdelnings HR-kontakt på avdelningsteamens sidor .  
  2. När anställningsbekräftelse är signerad, använder ni blanketten "Utbetalning av arvode/timlön", nedan, för att rapportera arbetad tid. Rapporten ska signeras av kursledare samt avdelningschef och projekt för lönekontering anges. Utbetalning av arvode/timlön (xlsx 34 kB)
  3. För utbetalning av lön skall studenten anmäla bankkonto till Nordea . Vid anmälan ska KTH:s arbetsgivarnummer 505751 anges.
  4. Timlön betalas oftast ut månaden efter utfört arbete, under förutsättning att blankett om arbetad tid inkommer till HR innan lönekörningen. Senast den sjunde varje månad måste ifylld blankett inkomma för att betalas ut med innestående månad. På KTH:s centrala sida löneutbetalning och skattsedel  finner du löneutbetalningsdatum. 

För mer information om anställning av studenter på timme kan du läsa anvisning om anställning av student . Aktuella timlönebelopp för all timanställd personal: KTH:s timlönebelopp