Till innehåll på sidan

Taxi till anställd

Detta gäller

KTH:s resepolicy innebär att taxi ska användas sparsamt och kollektivtrafik ska användas i största möjliga mån. Miljötaxi ska alltid användas och samåkning ske när det är möjligt.

Du kan boka din taxiresa i tjänsten med CABONLINE via Stockholms Universitets upphandlade ramavtal för taxitjänster (s.k. hängavtal).

Avtalet är tecknat med två leverantörer, Sverigetaxi och TaxiKurir, som har en gemensam beställningscentral Cabonline (OBS! boka inte direkt hos leverantörerna Sverigetaxi eller TaxiKurir). Avtalet omfattar köp och leverans av taxitjänster (till och från flygplats/tåg samt övriga taxiresor) inom hela Stockholms län.

Läs mer om KTH:s taxiavtal och om hur du laddar ner bokningsappen på KTH:s intranät .

Frågor

Kontakta service@eecs.kth.se  om du vill veta mer om taxiresor för anställda.