Till innehåll på sidan

Stipendier

På denna sidan hittar du information om hur du gör för att hantera stipendier vid EECS-skolan och vid KTH. De vanligaste stipendierna är för doktorander och postdoktorer.

För generell information om olika stipendieformer samt hur annonsering av postdoktorstipendier går till, gå till den centrala sidan generellt om stipendier, utbetalning, skatt och försäkring

Notera att EECS-skolan tar ut en bänkavgift för alla stipendiater på 105.000 SEK per stipendium som ska betalas av avdelningen.

Doktorand på stipendium

Ansöka om stipendium för doktorand

Om du som handledare vill ansöka om att få doktorand på stipendium så skickar centrala stipendiehanteringen på KTH ut information om detta ett antal gånger per år. Utlysningen av stipendier sker i de flesta fall i samverkan med China Scholarship Council.

För andra stipendium kan andra regler om utlysning av stipendiet gälla, kontakta HR-support på EECS  eller den centrala stipendiehanteringen  för mer information.  

När ditt projekt blivit godkänt och du hittat en kandidat

Så fort du fått din ansökan godkänd och du valt en kandidat till doktorandplatsen ska du kontakta HR-stödet på din avdelning  och forskarutbildningsadministrationen . HR hjälper dig med administrationen kring tilläggsstipendiet som du måste ha ordnat innan antagning av doktoranden.

Tilläggsstipendiet ska vara medel som du fått särskild tillåtelse till att betala ut som stipendium och det får inte vara från anslag. 

Registrera doktorand i LADOK och HR+

För att anta en doktorand på stipendium kontakta forskarutbildningsadministrationen  på skolan. När doktoranden är antagen skickar forskarutbildningshandläggarna beslut om antagning, beslut om stipendium från stipendiegivare till HR som kompletterar med dokument om tilläggsstipendium för registrering i HR+. Genom registreringen så kommer doktoranden att få tillgång till KTH-Res och kunna boka sina egna resor och skapa egna reseräkningar. Doktoranden blir också synlig på webben och i personallistorna för avdelningen. 

Postdoktor på stipendieum

Information om vad som gäller för postdoktorer på stipendium finns på den centrala sidan stipendiefinansierad postdoktor . Där hittar du också information om hur du som handledare utlyser ett postdoktorstipendium. Kontakta HR-stödet på din avdelning för stöd från HR-enheten.

Länksamling

Generellt om stipendier, utbetalning, skatt och försäkring

Stipendier och bidrag till studenter på grund- och avancerad nivå

Stipendiefinansierad doktorand

Stipendiefinansierad postdoktor

Frågor och svar