Till innehåll på sidan

Utlägg

Varor och tjänster ska köpas via upphandlade leverantörer och betalas via faktura. Om du själv ändå gör ett utlägg för KTH:s räkning förklaras här hur du ansöker om ersättning i KTH-RES.

Om du haft ett utlägg som du ska begära ersättning för följer du riktlinjerna som anges på KTH:s centrala sidor för utlägg .

Originalkvitton ska alltid bifogas utläggsrapporten du skriver ut från KTH-res. Under rubriken "Reseräkningsunderlag" på EECS sida för resa som anställd  finner du adress dit du ska skicka utläggsrapport och originalkvitton.

Medlemskap

Ersättning för utlägg för medlemskap innebär förmånsbeskattning. Detta gäller även när medlemskapet är arbetsrelaterat samt när ett medlemskap innebär lägre konferensavgifter. Endast om medlemskapet gäller för en grupp/avdelning är det fritt från förmån.