Till innehåll på sidan

Utlägg

Varor och tjänster ska köpas via upphandlade leverantörer och betalas via faktura. Om du själv ändå gör ett utlägg för KTH:s räkning förklaras här hur du ansöker om ersättning i KTH-RES.

Om du haft ett utlägg som du ska begära ersättning för följer du riktlinjerna som anges på KTH:s centrala sidor för utlägg .

Originalkvitton ska alltid bifogas utläggsrapporten du skriver ut från KTH-res. Under rubriken "Reseräkningsunderlag" på EECS sida för resa som anställd  finner du adress dit du ska skicka utläggsrapport och originalkvitton.

Medlemskap

Ersättning för utlägg för medlemskap innebär förmånsbeskattning. Detta gäller även när medlemskapet är arbetsrelaterat samt när ett medlemskap innebär lägre konferensavgifter. Endast om medlemskapet gäller för en grupp/avdelning är det fritt från förmån.

Betala boende för gästforskare

Grundprincipen är att arbete ersätts med lön. I de fall man vill betala hyran åt någon som inte är anställd så ska detta alltid föregås av en SINK-ansökan hos Skatteverket. Sinkansökan ska göras i samtliga fall där skolan betalar för boendet, även för den som enbart stannar en natt eller två. Det är Skatteverket som avgör om någon är skattskyldig eller inte. Det är enbart firmatecknare som, enligt delegationsordningen, har rätt att underteckna hyresavtal för gästforskare. I regel är skolchef firmatecknare. Dessa avtal får ej överstiga 6 månader. Om en individ önskar en bostadslösning som överstiger 6 månader så behöver individen lösa detta på egen hand.