Skip to main content

Utrymningsledare/Evacuation officers

Här finner du en lista över samtliga utsedda urtrymningsledare för ABE-skolans lokaler. Det finns även en länk till KTH:s övergripande beskrivning av utrymningsledarens uppgift.

Institution / Department

Våningsplan/Plats Level/Place

Namn/ Name

     
Arkitektur / Architecture
Osquars Backe 5 - 9 Plan 1 Julio Cabrera
    Anna Eklund
  Plan 3 Ann Legeby
    Erik Wingquist
  Plan 4 Paulina von Rahmel
    Claes Sörstedt
  Plan 5 vakant
  Plan 6

Maria Björk Carleborg

    Erik Stenberg
Teknikringen 76 Plan 3 Foteini Kyriakidou
Byggvetenskap / Civil and Architectural Engineering

Brinellvägen 23, kontorshuset

Plan 2 Romain Balieu

-

Plan 3 Carl Wersäll

-

Plan 4 Oskar Fröidh

Brinellvägen 23, köket

Plan 1

Rickard Bellander

- Plan 2 Ellinor Atias
Brinellvägen 23, labbet - Viktor Brolund

Teknikringen 78

Hela byggnaden

Alicja Tykocka Ström

     
Fastigheter och Byggande / Real Estate and Construction Management
Teknikringen 10B Plan 6

Milan Horemuz

    Sviatlana Engerstam
     
Filosofi och historia / Philosophy and History
Filosofi / Philosophy
Teknikringen 74D Plan 5 Tor Sandqvist
Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö / History of Science, Technology and Environment
Teknikringen 74 D Plan 5 Siegfried Evens

Teknikringen 72

Plan 5

Erik Isberg

     
Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) / Sustainable Development, Environmental Science and Engineering (SEED)
Teknikringen 10B Plan 3 vakant
  Plan 4

Ahmad Al-Najjar

    Zoé Barjot
  Plan 5 Magnus Svensson
    Eva Magnusson
Teknikringen 76 Lab-korridor Agnieszka Renman
     
Samhällsplanering och Miljö / Urban Planning and Environment
Teknikringen 10A Plan 1 Marcus Adolphson
  Plan 2 Therese Isaksson
  Plan 3 Takeshi Shirabe
  Plan 4

Daniel Jonsson

     
Skolkansliet och Utbildningskansli ABE / School's Office and School's Office for Student Affairs

Teknikringen 72

Plan 4, Utbildningskansli ABE / Kommunikation

Cecilia Månson Blom

    Tobias Jensen
   

Franziska Sperling

Teknikringen 72 B Plan 3, vaktmästeri vakant
Teknikringen 74 D Plan 4, Skolkansliet Nasrulo Azizov
    Vildane Hyseni
    Sabina Flodén Schönherr
  Plan 4, HR/Ekonomiadministration Eva Pettersson
    Barbro Hallås
  Plan 3, Utbildningskansli ABE  
    Martin Sjöstrand
    Tiina Vinter
    Hanna Korhonen
Viable Cities
Drottning Kristinas väg 43 Viable Cities vakant