Skip to main content

Data and Visual Analytics for Cyber-physical Systems

Time: Fri 2019-01-25 13.00

Location: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Subject area: Maskinkonstruktion

Doctoral student: Didem Gürdür , Maskinkonstruktion

Opponent: Prof. Helena Holmström Olsson, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Malmö universitet

Supervisor: Prof. Martin Törngren