Skip to main content

Järnvägsgruppens vårseminarium 2023 - Det europeiska transportsystemet om 50 år

Time: Wed 2023-05-24 13.00 - 17.00

Location: Sal Q1

Föranmälan krävs

www.kth.se/form/63f6109d20083c2ed75302d4?l=sv

Hur ska det europeiska transportsystemet se ut om ungefär 50 år? Vad kommer att förändras i samhället fram till dess? Vi vet att vi behöver ställa om samhället för att drastiskt minska CO2 utsläppen och effekterna av klimatförändringarna, men hur? Hur påverkar den säkerhetspolitiska situationen i Europa och världen? Hur kommer våra städer att se ut? Hur och i vilken utsträckning kommer vi att transportera oss? Viss utveckling sker långsam och över lång tid så att vi knappt märker förändringen. Annat sker språngvis med tydliga skiften.
Trafikverket har en plan för hur infrastrukturen ska utformas till 2033, men många av projekten har betydligt längre tidsram till slutförande samtidigt som samhället kontinuerligt förändras. Kan vi redan nu tolka signalerna om förändring för att på bästa sätt utforma framtidens mest effektiva transportsystem där spårburna transportmedel är den självklara ryggraden? Hur kan järnvägen bli ännu bättre för person- och godstransporter och dessutom samverka med övriga transportslag både i Sverige och Europa?

Agenda

Registrering.
Inledning, Moderator Karin Larsdotter.
EU’s klimatpolitik och backkasting. Mattias Höjer, professor i strategiska hållbarhetsstudier, KTH.
Hur ska vi förhålla oss till osäkerheterna i klimatprojektionerna när vi ska fatta
beslut idag? Per Wikman-Svahn, Forskare inom robusta beslutsmetoder, KTH
Hur kan vi förse samhället med grön energi? Andreas Regnell, Vattenfall.
Kaffe
Hur ska framtidens transportsystem se ut? Anna Pernestål, Skogforsk. Vilken roll spelar järnvägen i detta framtida transportsystem? Maria Signal Martebo, VD Alstom Sverige.
Paneldiskussion med alla föredragshållare. Moderator: Karin Larsdotter.
Seminariet avslutas.

För mer information

www.kth.se/form/63f6109d20083c2ed75302d4?l=sv

Kontakt 

Ellen Bergseth

bergseth@kth.se