Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Samhällets styrning av fastighetsindelningen. Dåtid, nutid och framtid

Time: Tue 2019-05-07 13.00

Location: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Subject area: Real Estate and Construction Management

Doctoral student: Linda Sabel

Opponent: Professor Kauko Viitanen, Aalto University, Finland

Supervisor: Professor Peter Ekbäck

Export to calendar