Samhällets styrning av fastighetsindelningen. Dåtid, nutid och framtid

Time: Tue 2019-05-07 13.00

Location: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Subject area: Real Estate and Construction Management

Doctoral student: Linda Sabel

Opponent: Professor Kauko Viitanen, Aalto University, Finland

Supervisor: Professor Peter Ekbäck

Page responsible:infomaster@abe.kth.se
Belongs to: School of Architecture and the Built Environment (ABE)
Last changed: Mar 25, 2019