Skip to main content

Elections to the Faculty Council, Election results

Published Apr 10, 2019

The election for the Faculty Council is now completed. Of the persons entitled to vote, 35 per cent participated in the election.

The President of KTH has confirmed the election result. The President has also decided to appoint a Dean of Faculty and a Vice Dean of Faculty in accordance with the election committee’s proposal.

The new Faculty Council enter upon July 1st 2019.

Read also the artice: Election to the Faculty Council at KTH

Vote results for the candidates

Bar chart of election results.
Candidates Number of votes
Anders Forsgren,
professor, skolan för teknikvetenskap (SCI) - föreslås som dekanus
340 (90,2%)
Sofia Ritzén,
professor, skolan för industriell teknik och management (ITM) - föreslås som prodekanus
343 (91,0%)
Elena Dubrova,
professor, skolan för elektronik och datavetenskap (EECS
320 (84,9%)
Gunnar Karlsson,
professor, skolan för elektronik och datavetenskap (EECS)
213 (56,5%)
Joakim Lilliesköld,
lektor, skolan för elektronik och datavetenskap (EECS)
266 (70,6%)
Anna Finne Wistrand,
professor, skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
348 (92,3%)
Nina Wormbs,
lektor, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
318 (84,4%)
Andrew Martin,
professor, skolan för industriell teknik och management (ITM)
96 (25,5%)
Bo Cederwall,
professor, skolan för teknikvetenskap (SCI)
163 (43,2%)
Mihai Mihaescu,
lektor, skolan för teknikvetenskap (SCI)
89 (23,6%)
Daniel Tesfamarian Semere,
lektor, skolan för industriell teknik och management (ITM)
59 (15,6%)
Johan Silfwerbrand,
professor, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
84 (22,3%)
SUM 2639 (700,0%)
Page responsible:intranytt@kth.se
Belongs to: Current
Last changed: Apr 10, 2019