Genus (in Swedish)

Nyheter

nyheter från genus.se

Delagationen för jämställdhet i arbetslivet

Jämställdhet och genus Webbutbildning i jämställdhet och genus som har utvecklats inom ramen för regeringsuppdraget Kvinnors Karriärutveckling i staten. Utbildningen ska öka kunskap om jämställdhet, främja arbetet med jämställdhetsintegrering samt skapa diskussion om de normer och föreställningar som idag finns om kvinnor och män.

Rapporter

Inventera kopplingen mellan kön och faktisk arbetssituation, IKKA

Från ord till handling, jämställdhetsarbete vid teknisk fakultet, FOTH

Delegationen för jämställdhet i högskolan, DJ projekten
Delegationen fördelade under sin uppdragstid (2009 – 2010) över 47 miljoner kronor i stöd till 37 olika jämställdhetsprojekt

Genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforskning

NIKK – Nordisk information för kunskap om kön

Jämställ.nu

Konferenser m m

European Conference on Gender Equality in Higher Education

Kalendarium Nationella sekretariatet för genusforskning

Universitets- och högskolerådets jämställdhetskonferens
Jämställdhetskonferensen är ett led i Universitets- och högskolerådets regeringsuppdrag att sprida resultaten av de projekt som finansierats av Delegationen för jämställdhet i högskolan.

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Top page top