Skip to main content

Projektet CitizAir söker deltagare till workshops

I projektet CitizAir samarbetar KTH, SLB-analys och Vetenskap & Allmänhet med att synliggöra luftdata tillsammans med Stockholmarna. Målet är att ta fram ett nytt visualiseringsverktyg där invånarna på sina mobiler, skärmar, ljustavlor och andra platser ska kunna se hur luftkvalitén ser ut just där och då. Ett annat mål är att ge medborgarna kunskap om luftkvaliténs påverkan på den egna hälsan samt att de i sin tur kan vara med i t ex diskussioner om stadens framtida planering.

Time: Thu 2022-12-08 16.00 - 17.30

Export to calendar

Vi vill nu hämta in Stockholmarnas idéer och tankar om hur verktyget ska kunna användas samt vad det ska innehålla. Under hösten har vi haft workshops med våra forskare och definierat fyra tydliga målgrupper; invånare med luftvägsbesvär och allergi, cykelpendlare, familjer med små barn och skolungdomar.

Vi kommer nu i december att ha workshops med de två första grupperna i Visualiseringsstudion på KTH:
• 6/12 kl. 16:00-17:30 bjuder vi in de som har luftvägsproblem  och/eller allergier
• 8/12 kl.16:00-17:30 de som cykelpendlar  till eller genom staden.

Till varje workshop söker vi mellan 15-20 deltagare och ni får gärna sprida information om dessa två event i era kanaler och bjuda in kollegor, medlemmar och andra som kan vara intresserade.

Anmälan sker via länkarna ovan.

Läs mer om CitizAir
 

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:energyplatform@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Nov 22, 2022