Skip to main content

Spara filer

Vissa programvaror kan generera stora arbetsfiler och behöver därmed mer plats på filservern än det som en student är tilldelad som standard.

Spara filer i ett gemensamt arbetsutrymme

I KTH Windows-miljön tilldelas varje student en begränsad plats på filservern för att spara egna filer, den kallas för hemkatalog  (H:). Hemkatalogen är begränsad till 2 GB.

För KTH Mac och KTH Ubuntu tilldelas varje student utrymme på filservern (AFS) för att spara egna filer. AFS-hemkatalog  hemkatalogen är 2 GB.

En del programvaror, som videoredigerings- eller simuleringsprogram, kan skapa stora arbetsfiler som inte får plats i användarens hemkatalog (H:) eller AFS-hemkatalogen.

KTH Windows filserver
En lärare eller kursansvarig kan beställa en gemensam filarea i Windows s.k. Projektkatalog (P:) för att studenter ska kunna spara stora filer.

KTH Mac och KTH Ubuntu filserver AFS
En lärare eller kursansvarig kan beställa utökad AFS-hemkatalog till varje enskild student som behöver spara stora filer.

Beställning av Projektkatalog (KTH Windows) eller utökad AFS-hemkatalog (KTH Mac/KTH Ubuntu) för en kurs

Kan endast beställas av ansvariga eller läraren på kursen.

  1. Skicka en beställning till KTH IT-Support
  2. Ange önskat namn på mappen
  3. Ange ansvarig person (KTH-användarnamn)
  4. Ange vilka studenter som kommer att arbeta i mappen (KTH-användarnamn)

Jobba och spara i Projektkatalog

I studentdatorsalar med KTH Windows hittas projektkatalog i filhanteraren under P:\projektarea. För mer information läs denna sida .

För studentdatorsalar med KTH Mac och KTH Ubuntu, finns inte gemensam filarea (projektkataloger) för studenter att beställa.

KTH Windows hemkatalog (H:) och projektarea (P:) via webben

Om man sitter utanför KTH:s nät med sin dator så kan man av säkerhetsskäl inte komma åt Windows-filkataloger. Studenter och anställda kan då komma åt sin Windows-hemkatalog (H:) via en webbläsare .

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:it-support@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Jun 03, 2019