Skip to main content

University Management Office

University Management Office (MO) assists KTH's management with planning, follow-up, governance, internal management and control, quality assurance, administrative law and administrative support. The employees have a deep and broad competence in education issues, evaluations, administrative law and in certain recruitment and research issues. The University Management Office also provide support to KTH's schools.

We work with

Support

 • Management support
 • Planning and monitoring
 • Internal management and control
 • Regulations
 • Education in general
 • KTH-interna utredningar
 • Beredning för utbildningssamarbeten (BUS)

Administrative Law

Förvaltningsjuristerna erbjuder juridisk rådgivning och rättslig granskning inom bl.a. följande områden. 

 • Examination (frågor utan anknytning till den akademiska bedömningen av studenten)
 • Ärendehantering i studentärenden (frågor om antagningsärenden, tillgodoräknanden, ansökan om examen m.m.)
 • Studentdisciplinära ärenden
 • Juridisk granskning av KTH:s styrdokument
 • Offentlighet och sekretess (frågor om vad som är en allmän handling och eventuell sekretess i sådan handling m.m.)
 • Beställd utbildning och uppdragsutbildning
 • Indragning av handledarresurser och vetenskaplig oredlighet
 • Övrig myndighetsjuridik (frågor om förvaltningslagen och dataskyddsförordningen m.m.

Contact

Visiting address: Brinellvägen, 5th floor, KTH Campus
Postal address: KTH Royal Institute of Technology, 100 44 Stockholm
Phone: +46 8 790 60 00

Non-personal email addresses

forvaltningsjuridik@kth.se  for contact with Administrative Law

kvalitetssammordning@kth.se  for contact with quality Assurance

fakultetsradet@kth.se  for contast with the Faculty Council

Head of University Management Office

Co-workers - University Management Office

  Last Name First Name Title Phone
Sabel Annika LEGAL COUNSEL (ADMINISTR. LAW) +46 8 790 62 30
Björklund Anna SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER +46 8 790 93 48
Wallin Niclas FÖRVALTNINGSJURIST
Metz Amelie FÖRVALTNINGSJURIST
Aminoff Anna UTREDARE +46 8 790 72 43
Wikström Öbrand Inger KVALITETSSAMORDNARE +46 8 790 70 24
Fredriksson Eva MANAGEMANT SECRETARY +46 8 790 70 58
Ehnhage Maria UTREDARE +46 8 790 72 11
Brånth Ann LEDNINGSSEKRETERARE +46 8 790 88 52
Eklund Alice SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER +46 8 790 79 86
Rurling Åsa KVALITETSSAMORDNARE +46 8 790 72 73
Oldsjö Fredrik AVD.CHEF/BITR.UNIV.DIR +46 8 790 70 12
Aldur Helin LEGAL COUNSEL (ADMINISTR. LAW) +46 8 790 63 94
Gustafson Åsa SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER +46 8 790 69 55
Stenvall Anna Clara UTREDARE +46 8 790 72 03
Mellqvist Elin HANDLÄGGARE +46 8 790 71 59
Gerdin Johan UTREDARE +46 8 790 70 57
Kjörling Carina SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER +46 8 790 65 87
Ryttberg Malin SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER +46 8 790 71 60
Dahlström Anna Verksamhetscontroller +46 8 790 63 65
Fahlbeck Erik SENIOR RÅDGIVARE
Almgren Karin UTREDARE +46 8 790 72 88
Palma-Hakim Maria FUNKTIONSANSVARIG FÖRV.JURIDIK +46 8 790 60 62

Organisation

The University Management Office is a part of the University Administration  at KTH Royal Institute of Technology.

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:Karin Almgren
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Mar 18, 2022