Skip to main content

Review of the KTH school organization

At the end of October 2017, the President of KTH, Sigbritt Karlsson decided that a review of the University Administration and operational support at KTH should be made.

This is a list of some of the most important documents from that process. They are only available in Swedish. The documents can be obtained by contacting registrator@kth.se

 • Beslut om förändrad skolorganisation; Dnr V-2017-0215
 • Beslut om tillägg till "Beslut om förändrad skolorganisation" Dnr V-2017-0215; Dnr V-2017-0215
 • GA:s, FA:s och PA:s uppdrag - rapport från fakultetsrådets arbetsgrupp; Dnr V-2017-0216
 • Beslut om förändrad skolorganisation giltig från 2018-01-01; Dnr V-2017-0830
 • Översyn av förvaltning och verksamhetsstöd vid KTH; Dnr V-2017-0898
 • Styr- och referensgrupp till "Fortsatt arbete med KTH:s verksamhetsstöd"; Dnr V-2017-0898
 • Beslut: Fortsatt arbete med KTH:s verksamhetsstöd; Dnr V-2017-0898
 • Översyn av förvaltning och verksamhetsstöd vid KTH - delrapport; Dnr V-2017-0898
 • Översyn av förvaltning och verksamhetsstöd vid KTH - slutrapport; Dnr V-2017-0898
 • Beslut gemensamma processer och anpassad organisation i ett verksamhetsstöd för "Ett KTH"; Dnr V-2018-0764
 • Rektors kansli; Dnr V-2018-0764
 • Implementering av organisationsförändringar för KTH-gemensamt verksamhetsstöd, steg 1; Dnr V-2018-0764
Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:Marianne Norén
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Sep 09, 2020