Skip to main content

News from KTH Sustainability Office May 2019

News from KTH Sustainability Office

May 2019

 
 • Open discussion and workshop: KTH and the Climate Framework, 27 May
 • Inbjudan till samtal - Agenda 2030-delegationens slutbetänkande, 5 juni
 • Mingeltorg och lunchseminarium: Stockholm Stads Pop-up Återbrukscontainer kommer till KTH, 23-26 maj samt 21-24 aug
 • Naturvårdsverkets ranking och resultat av den extern miljörevisionen
 • Miljöutbildning för anställda
 • Workshop om de globala hållbarhetsmålen
 • Beställ en genomgång av videokonferens
 • Vill du bidra till forskning om glappet mellan kunskap och handling
 • Available positions at KTH
Forward
 
Open discussion and workshop: KTH and The Climate Framework, 27 May
Welcome to an open discussion about The Climate Framework and a workshop to develop a climate strategy for KTH. The climate framework is an initiative of universities with the ambition of clearly contributing to mitigation of climate change in line with society's national and international commitments. How should KTH reduce carbon emissions?

Date: May 27, 14:00-16:30 (including fika).
Place: Brinellvägen 8, matsalen floor 4.
> More information and registration

Inbjudan till samtal – Agenda 2030-delegationens slutbetänkande, 5 juni
I mars överlämnade Agenda 2030-delegationen sitt slutbetänkande som presenterar förslag på hur de globala målen för hållbar utveckling kan implementeras i Sverige.
 
KTH har ombetts att lämna remissvar, och KTH Sustainability Office bjuder in till ett samtal där du får möjlighet att diskutera detta. Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap på KTH och ledamot i den nu avslutade ledamot i Agenda 2030-delegationen, samt Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling och samordningsansvarig för remissvaret medverkar.
 > Remiss av Agenda 2030-delegationens betänkande (pdf 2 MB)
> Agenda 2030 och Sverige världens utmaning - Världens möjlighet (SOU)

Datum: 5 juni, kl.9:00 -10:30 (fralla och kaffe serveras kl.8:30)
Plats: KTH-huset, Brinellvägen 8, matsalen pl.4
> Anmäl dig här

Mingeltorg och lunchseminarium: Stockholm Stads Pop-Up Återbrukscontainer kommer till KTH
De första 40 studenter eller anställda som tar med något att återvinna på Pop-up Återbruk får en lunchsmörgås den 23 maj kl.12:00. Det ska vara enkelt att göra sig av med de ägodelar man inte längre behöver. Dessutom blir det roligare om man samtidigt kan ta med sig något nytt hem. Passa på att återbruka och återvinna när Stockholm Stads Pop-up Återbrukscontainer kommer till KTH Campus.

Datum: 23-26 maj samt 21-24 augusti
Plats: KTH campus, Valhallavägen 76
> Läs mer
Naturvårdsverkets ranking och resultat av den externa miljörevisionen

Naturvårdsverkets årliga ranking
KTH hamnar bland de högsta rankade och bedöms ha mycket hög grad av systematiskt miljöarbete. Det som är dock mindre positivt är att av de 10 myndigheter som har de största redovisade utsläppen från långa flygresor ligger KTH på en fjärde plats. KTH har på fjärde plats redovisat 4 685 813 Kg CO2 utsläpp (s. 25 av bifogat dokument). Naturvårdsverket lyfter även fram förslag till regeringen för att minska myndigheternas utsläpp av koldioxid från tjänsteresor samt tydliggöra myndigheters möjligheter att klimatkompensera.

Resultat av den externa miljörevisionen
Den 8-9 april genomfördes den årliga externa miljörevisionen på hela KTH. De externa revisorerna bedömde att KTH:s miljöledningssystem har utvecklats mycket väl under de senaste åren centralt, på ledningsnivå och inom skolorna. KTH ska fortsätta arbetet med att beskriva processer på en övergripande KTH-nivå för att förenkla det lokala arbetet på skolnivå.
- Den externa miljörevisionen bidrar till öppenhet och insyn i vårt arbete och ger oss ett samlat tillfälle att diskutera dessa frågor säger Kristina von Oelreich, KTH:s hållbarhetschef.

Miljöutbildning för anställda
Den 7:e maj kommer den grundläggande miljöutbildningen för alla anställda vid KTH att flyttas över till CANVAS. Utbildning är öppen igen för deltagare den 8:e maj. Alla användare som är inlagda i den tidigare versionen kommer att flyttas över till den nya.

Det här är en förbättring i tillgänglighet och gör det lättare att ta fram tillförlitligt statistik. Det innebär dock att tidigare statistik kommer att nollställas. Detta är ett bra tillfälle för alla medarbetare att fräscha upp sina kunskaper om miljö och hållbar utveckling på KTH genom att gå kursen igen.
Workshop om de globala hållbarhetsmålen
Är du intresserad av hur du kan använda de globala hållbarhetsmålen i ditt arbete? Vi på KTH Sustainabilty Office besöker gärna er grupp och håller en workshop där vi utgår från er verksamhet; det kan vara forskning, utbildning eller inom verksamhetsstödet. Vi jobbar med fallstudier och diskuterar hur ni kan adressera och använda er av målen. Är du intresserad, maila sustainability@kth.se
  Beställ en genomgång av videokonferens På KTH kan anställda och studenter använda sig av Zoom för sina webbmöten. Anställda har möjlighet att anmäla sig till utbildningar i Zoom som ges i 1 gång i månaden, nästa tillfällen är i maj och september. Man kan även boka en egen genomgång av Zoom eller rumsbaserad videokonferens av KTH IT-Support.
> Inplanerade utbildningar > Beställ en genomgång av videokonferens
Vill du bidra till forskning om glappet mellan kunskap och handling?
Är du klimatengagerad och har ändå ibland agerat mot ditt eget bättre vetande? Berätta för oss hur du tänkte! Forskningsprojektet "Legitimeringsprocesser för ickehandling i klimatfrågan" är ett samarbete mellan KTH och SH. Vi vill ta reda på hur människor resonerar kring sina handlingar för att förstå trögheten bättre.
> Till enkäten

Available positions at KTH Here is a list of open positions at KTH related to sustainability:
 • Postdoc. Innovative Pathways to Peri-Urban Climate Change Governance
 • Postdoc in in Sustainable Mobility: Stakeholders, Synergies, and Upscaling
 • Researcher/program leader to KTH Integrated Transport Research Lab (ITRL)
 • Doctoral student in time-resolved studies of hybrid solar cells

> More positions

 

Don't Miss This!


9 May: Transparency and AI: Ethical problems and practical
9 May: Dissertation, Karin Adolfsson, Polymertechnology, Hydrothermal recycling of natural and synthetic polymers to functional carbon materials
21 maj: Öppen föreläsning, Charlotte Holgersson, Ojämställdhet - om återskapande och förändring av ojämställda villkor i organisationer
22 May: Dissertation, Rami Darwish, Industrial Management, The Missing Link: Business models lock-in in sociotechnical transitions
13-14 June: CIT19: International Conference on Integrated Transport 2019
READ
KTH: En förebild som väljer bort flyget
KTH: "KTH kraftsamlar för att stötta industrins omställning"
DN: "Vi kommer att bosätta oss där maten produceras"
NyTeknik: KTH:s genomskinliga trä har blivit intelligent
LISTEN
P4 Stockholm: Ny gel från KTH ska minska behovet av antibiotika
Vetenskapsradion: Tre års torka - räcker vattnet i år?

WATCH
TV4: "Satsningen räcker inte"
WATCH
Grön BoStad Stockholm meets researchers at KTH and talks about sustainable urban development:
Pernilla Hagbert's research is on sustainable livng in the "doughnut society" in which we stay within our planet's boundaries without going below our social boundaries.
> View the full video
Jonas Anund Vogel is administrator for KTH Live-in-Lab, where new technology in housing is tested together with residents.
> View the full video
Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:kth-miljo@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Sep 14, 2021