Skip to main content

News From KTHSO: Workshop, Pubkväll Och Research Day

Missa inte!

  • Workshop: KTH:s klimatstrategi 23 okt
  • Sustainability Pubkväll - Varför går det så trögt? 25 okt
  • KTH Sustainability Research Day, 28 nov

Välkommen till en workshop om en klimatstrategi för KTH

Välkomnar till en workshop för att ta fram övergripande klimatmål för KTH. Dessa mål kommer att styra vårt arbete för att öka vårt bidrag till samhällets klimatarbete och samtidigt minska KTH:s klimatutsläpp. Klimatmål inom olika nyckelområden kommer att tas fram: Resor, mat, energi, fastigheter och campus, avfall, inköp, investeringar, negativa utsläpp, kolsänkor, utbildning, forskning, samverkan, information och nyttiggörande, studenter.

(Link to more information in ENGLISH)

Du får möjlighet att delta i två workshops (välj en eller båda):

Workshop 1: Mat, energi, fastighetsbestånd, avfallshantering, inköp- och upphandling
Datum och tid: 23 oktober, 9:00-11:00 (inklusive fika) Plats: Brinellvägen 8, matsalen pl.4
Anmäl dig till workshop 1 här

Workshop 2: Tjänsteresor, investeringar, utbildning, forskning, samverkan och nyttiggörande, studenter
Datum och tid: 23 oktober, 14:00- 16:00 (inklusive fika) Plats: Brinellvägen 8, matsalen pl.4
Anmäl dig till workshop 2 här

Sustainability Pubkväll 23 oktober- Varför går det så trögt?

Välkommen till en pubkväll om hållbar utveckling där vi kommer att diskutera stora frågan: Om vi vet så mycket om miljöproblem, det finns ambitioner och mål för att lösa dem - Varför går det då så trögt?

Kvällens gästtalare är Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap som kommer att prata om glappet mellan kunskap och verklighet.

Datum: Oct 25, 16:00-19:00 Plats: Restauranglabbet. ANMÄLA DIG HÄR

Program
16:00 Pubmingel
16:15 Välkommen - KTH Sustainability Office
16:20 "Världens mest hållbara krog"- Restauranglabbet
16:30Varför går det så trögt? – om konsten att nå miljömål, politiken och allas vårt ansvar - Mikael Karlsson, docent KTH
17:00-19:00 Pubmingel
 

KTH Sustainability Research Day, 28 november 

Välkommen till KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning. Årets tema är partnerskap och samverkan för en hållbar framtid.

Medverkande: Stina Billinger statssekreterare näringsdepartementet, Anna König Jerlmyr finansborgarråd Stockholms stad, Pernilla Bergmark Ericsson, Gunnar Björkman Stockholms stad, Ulf Ceder Scania, Åsa Ek Cellutech, Mikael Hannus Stora Enso, Tony Sandberg Scania, Ulrika Wedberg Sandvik, Monica Bellgran KTH, Göran Finnveden KTH, Viktoria Fodor KTH, Mia Hesselgren KTH, Mattias Höjer KTH, Josefin Illergård KTH, Mikael Karlsson KTH, Ann Legeby KTH, Mikael Östling KTH.

Länk till mer information och anmälan

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:kth-miljo@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Sep 14, 2021