Ekonomi- och upphandling

Ekonomihandbok

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Riktlinje att följa KTH:s ekonomihandbok (pdf 66 kB) 2016-10-25 GVS/FO/Redovisning

Ekonomihandboken hittar du på intranätet.

Placering av stiftelse- och donationskapital

Extern finansiering

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Mottagande av donationer (pdf 191 kB) 2011-11-22 GVS/PKF

Representation m m

Styrdokument finns på webbsidan Personal.

Offentlig upphandling

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:Marianne Norén
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Jul 11, 2019