Hur fungerar kurswebben?

Kurswebbarna är ett verktyg som sammanställer relevant information och länkar till olika system som används i kurser vid KTH. Läraren kompletterar standardinformationen från de administrativa systemen med sin specifika information.

Information som finns tillgänglig på kurswebben

Kurswebbarna skapas automatiskt och innehåller, förutom det som skapas där, information som automatiskt hämtas in från andra system samt länkar till andra delar av KTH webben och lärplatformen Canvas. Se bild på sidan vad innehåller kurswebben?

Information som hämtas in från andra system

Kurswebbarna skapas automatiskt och innehåller information som automatiskt hämtat in från andra system

  • schema (från schemaläggningssystemet)
  • lärare (från Kurs- och programkatalogen)
  • kursomgångar (från Kurs- och programkatalogen)
  • studenter (från LADOK via användardatabasen (UG))

Länkningar till kursinformation på andra platser

På kurswebbarna visas automatiskt länkar till

  • Canvas
  • Alternativ kurshemsida (från Kurs- och programkatalogen)
  • Kursplan (i Kurs- och programkatalogen)
  • Kursadministrationsfunktioner för lärare (länkar finns under Verktyg)

Ta bort länk till alternativ kurshemsida

Om du som lärare eller kursansvarig vill ta bort länken "Kurshemsida" behöver du göra det via systemet Kopps. Om du inte själv är administratör i systemet, kontakta Kopps-administratören på din skola.

Prenumerationer, notifieringar och behörigheter

Alla som har ett KTH-login kan prenumerera på kurswebben. Du hittar en knapp "Prenumerera" under kursens namn till vänster på de kurswebbar du inte prenumererar på. När du prenumererar får du automatiskt notifieringar när något händer på kurswebben och man får en länk till kursen under Kurser i personliga menyn. Lärare och antagna studenter får en prenumeration automatiskt. Läs mer om prenumeration och notifieringar.

Top page top