Skip to main content

Programanalys

På denna sida publiceras löpande stödmaterial för framtagning av data ur ladok inför programanalys - underlag för kontinuerlig uppföljning av utbildning - kvalitetsdialoger

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:ladok@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Jun 24, 2021