Till innehåll på sidan

Boka möte med RSO

Research Support Office ger omfattande stöd till KTH-forskare i beredning och framtagande av projektförslag till EU:s forskningsfinansieringsprogram.

Överväger du att ansöka om EU-medel är du välkommen att boka ett möte för individuell rådgivning och stöd. Det stöd som ges kan omfatta:

  • Hjälp att navigera i Funding and Tenders Portal och att hitta relevanta EU-dokument och riktlinjer
  • Analys av utlysningstext
  • Hjälp med strukturering av projekt och ansökans innehåll
  • Analys av ansökan gentemot finansiärens urvalskriterier och villkor
  • Se till att ansökan och projektet uppfyller KTH:s villkor
  • Genomläsning av ansökan

Boka möte med RSO helst två månader innan sista inlämningsdag

För att maximera det stöd du kan få uppmanar vi dig att kontakta Research Support Office i god tid före tidsfristen för inlämning av ansökan. Vi rekommenderar ett inledande möte minst två månader innan sista inlämningsdag men du är självklart välkommen när som helst under framtagandet av din ansökan.

Boka ditt möte med en rådgivare från Research Support Office via nedanstående kontaktformulär. Vi återkommer till dig inom några dagar för att boka datum och tid.